Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

 

Çanakkale'de yürütülecek olan ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ İş ve İşlemleri 20 Mart 2023 tarihi itibariyle Çanakkale Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkiye ilişkin karar yükümlü tarafından rızası ile yerine getirilmediği durumlarda hak sahibi olan kimselerin çocuklarını görebilmek için icra dairelerine değil, uzmanların görev yaptığı Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine kesinleşmiş mahkeme kararları veya yürürlükte olan ara kararları, dilekçe ve kimlikleri ile başvurmaları gerekmektedir.
Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne-babalar artık herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir. Yapılacak masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.
Çocuk teslimi işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar görev almaktadırlar.
Öncelikle taraflarla iletişime geçilerek aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda taraflara rehberlik edilmektedir.
Kararın yerine getirilmesinde mahkeme kararları ile birlikte çocuğun üstün yararı da dikkate alınmaktadır.
Uzmanlar tarafından çocuklarla da görüşülerek kaygıları giderilmeye ve olası çekişmelerden uzak tutulmaya çalışılmaktadır.
Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmemeye çalışılmaktadır.


SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK ?

Çanakkale Adalet Sarayında hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne hak sahibince ücretsiz olarak başvurulmasının ve çocukla görüşme talebinde bulunulmasının sonrasında görevli uzmanlar, her türlü iletişim vasıtasıyla taraflarla irtibata geçmektedirler.
Mahkeme kararı ve kararda belirtilen takvim uyarınca bu karara uyma gerekliliği yanında uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek neticeler açıklanmaktadır.
Teslim yükümlüsünden çocukla birlikte belirlenen teslim mekanına gelmesi istenilmektedir. Hak sahibi de buraya gelerek çocuğunu uzmanlardan bu merkezde teslim alabilmektedir.
Aynı şekilde hak sahibinden de kişisel ilişki takviminin sonunda çocuğu bu teslim mekanına getirmesi istenilmektedir. Diğer ebeveyn çocuğunu bu teslim mekanından aynı şekilde alabilmektedir.
Taraflar, kendileri istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe, zorunlu hâller dışında yüz yüze getirilmemektedirler.
Farklı nedenlerle çocuğu göstermeme eğilimi ile karşılaşılır ise, hak sahibinin başvurusu ile  bunun velayete ilişkin ayrı bir dava konusu olabileceği ve bu yaklaşımın aleyhe delil olarak kabul edilebileceği hatırlatılmaktadır.
Taraflara, aralarında yaşanabilecek çekişmelerin kendileri ve özellikle çocukları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgi verilmektedir.
Çocuğun üstün yararı uyarınca sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilmektedir.
Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi, tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla uzmanların önerisiyle aile mahkemelerince, çocuklar ve anne/babalar hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecektir.
Tarafların Aile Mahkemesi tarafından verilen kararlara  uymamaları halinde, fiil suç teşkil etse dahi tarafın sıfatı ve yapılan işlemin çocuk teslimi veya kişisel ilişki olmasına göre şikâyet üzerine ayrıca üç günden on güne veya üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılabilecekleri ilgililere hatırlatılacaktır.
Bu izahatta bulunulurken, hiçbir ebeveynin böyle bir ceza ile karşılaşmaması gerektiği, tarafların kişisel ilişki takviminin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi talebinde bulunabilecekleri ancak çocuğun üstün yararı aksini gerektirmedikçe bu aşamada mahkeme kararının yerine getirilmesinin zorunlu olduğu açıklanmaktadır.
Bu izah ve açıklamaların olumlu karşılık bulmaması ve çocuğun mahkeme tarafından belirlenen görüşme takvimine uygun şekilde çocuk teslim mekanına getirilmeyeceğinin ifade edilmesi durumunda, sözlü olarak açıklanan bu uyarılar bir teslim emri düzenlenerek yazılı olarak da tebliğ edilmektedir.
Bu yazılı tebliğe rağmen teslim işlem gerçekleşmez ise şikayet üzerine belirtilen prosedürler işletilecektir.

ÇANAKKALE ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİ

Kentin merkezi noktalarından birisinde, kolay ulaşım imkanı bulunan ve toplu taşıma araçlarının sıklıkla geçtiği bir yerde, içerisinde bekleme alanı, iki adet yetişkin-çocuk bekleme ve görüşme odası, bir adet içerisinde oyun alanı olan çocuk bekleme odası, bir ofis odası ve lavaboları olup güvenliği sağlanmış çocuk dostu bir merkez olarak planlanmıştır.


ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAM VE TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

“Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik” 4 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39656&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

NOT: Başvuruların Çanakkale Adalet Sarayı 3. katta hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. 

Çanakkale Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Adres:
Barbaros Mahallesi Yeniyol Sokak No:2 Kat:3 (Çanakkale Adalet Sarayı)


Çanakkale Çocuk Görüşme Merkezi Adres: 
Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 209 Merkez Çanakkale


İletişim No: (0286)2172227 Dahili No: 3137 - 3211

 

Adres

Barbaros Mah. Yeniyol Sokak No:2 Merkez / Çanakkale

Telefon

0 (286) 217 22 27

0 (286) 217 15 64

E-Posta

canakkalecbsisaretadalet.gov.tr